Základná škola s materskou školou, Mníšek nad Popradom 136

 

Navigácia

Sobota 15. 12. 2018
Počet návštev: 820654

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Š K O L A * H R O U

Novinky

 • Dňa 13.12.2018 sa v obradnej miestnosti Mestského úradu v Starej Ľubovni uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Babka, dedko 2018. Hlavnú cenu z našej školy získala Stanislava Janošková (5.roč., na obrázku), ktorá sa so svojou babkou tohto vyhodnotenia zúčastnila. Čestné uznanie získala Kristína Matfiaková (6.roč.).

  Dievčatám srdečne gratulujeme!

 • Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

  Aj k nám dnes prišiel Mikuláš! Detičky mu zarecitovali, zaspievali, zatancovali aj darčeky dostali. Okrem toho nás zabavili aj divadelníci z Prešova, ktorí žiakov pekne vtiahli do deja rozprávky. Ďakujeme všetkým za zábavný deň! ;)

 • Už po ôsmykrát sa naša škola zapojila do projektu - Červené stužky (Stuzky Červene). Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

 • Dňa 7.11.2018 sa v Športovej hale v Starej Ľubovni konala súťaž v stolnom tenise dievčat. Aj keď sa naše žiačky (Kristína Nemergutová, Ema Imrichová, Kamila Kuzmiaková) umiestnili na 3.mieste z troch zúčastnených škôl, za reprezentáciu našej školy dievčatám gratulujeme!

 • Dňa 9. októbra 2018 (utorok) prebehol na našej škole projekt Ministerstva školstva – Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka.Cieľom tohto celoplošného testovania je odporučiť žiakom i rodičom druhy športov, na ktoré majú žiaci predpoklady, v ktorých budú úspešné alebo ktorý druh športu bude žiaka zaujímať.

  Do testovania sa zapojilo 5 žiakov 1.A triedy. Na testovaní spolupracovalo Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a MŠVVaŠ SR.

  Testovanie prebiehalo v 4-och cykloch:

 • Tento školský rok si pani učiteľka Mgr. Monika Pištejová svojich prváčikov privítala v novom Kráľovstve – v Kráľovstve Ferda Mravca Dravca. Prváci boli po boku svojich rodičov a starých rodičov pasovaní do prváckeho cechu, kde okrem sladkých a vecných odmien, pasovacieho dekrétu a prvej knižky dostali do daru odznak Ferda Mravca Dravca.

  Ničoho sa nebojte, prváci! Veď aj Ferdo, odvážny mravec, opustil svoje mravenisko a vybral sa v ústrety nebezpečenstvám sveta! Prváckym sľubom ste sľúbili pani učiteľke, že spolu preleziete celou abecedou, matematikou, zafidlikáte si na veselých pesničkách, prebojujete sa všetkými úlohami a dobehnete úspešne do cieľa.

 • 21. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • Aj tohto roku sme sa pri príležitosti Medzinárodného dňa a mesiaca školských knižníc zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý je odporúčaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do knihy. Téma v tomto roku je Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice a 40 kusov našich záložiek poputuje do Základnej a materskej školy v Lískovci v ČR.

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY - JEME ZDRAVO!

  Dňa 16.10.2018 (utorok) sa v našej škole uskutoční ochutnávka zdravých jedál Jeme zdravo! v rámci Dňa zdravej výživy.

  Budeme radi, ak pre deti (a ideálne spolu s deťmi) pripravíte zdravé jedlá zložené zo zeleniny a ovocia - môže sa jednať o nátierky, domáce chlebíky, ovocné a zeleninové misy, ale aj o zdravé koláčiky.Podporme u detí zdravé stravovanie, pretože sme dennodenne svedkami toho, ako si pravidelne kupujú sladené nápoje, presolené chipsy a poniektorí aj energy drinky.

  *** Nech nám spoločne záleží na ich zdraví! ***