Základná škola s materskou školou, Mníšek nad Popradom 136

 

Navigácia

Nedeľa 22. 4. 2018
Počet návštev: 767725

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Š K O L A * H R O U

Novinky

 • Dňa 17.4.2018 sa na našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1.ročníka školského roku 2018/2019.

 • Vyzbieraná čiastka: 504,77 €

  Ďakujeme!

 • Zajtra 12.4.2018 od 9.30 hod. sa v prípade priaznivého počasia uskutoční jarná brigáda - upratovanie okolia školy.Prosíme žiakov, aby sa obliekli a obuli pracovne-športovo, priniesli si so sebou pracovné náradie podľa možností (hlavne metly, hrable) a pracovné rukavice.

 • 27. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • 15. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • Projekt Recyklohry vedie žiakov k triedeniu odpadu a použitých batérií. Aj naša škola je zapojená do zberu elektroodpadu a použitých batérií, a tak môže prispieť k zníženiu zaťaženia životného prostredia. Vďaka tomu môžeme chrániť Zem od ton zbytočného plastu, litrov nebezpečných kyselín a kíl ťažkých kovov, ktoré by skončili na skládkach odpadu. Pod vedením p.uč. RNDr. M.Dvorožňákovej žiaci vytvorili takýto recyklo vláčik a kútik s nástenkami, ktoré sú celoročne umiestnené v našej škole.

 • Dňa 23.2.2018 sa žiaci II.A, IV.A a V.A pod vedením p.uč. Mgr. M.Pištejovej a Mgr. A.Žembovej zúčastnili podujatia v Ľubovnianskej knižnici zameraného na zážitkovú prácu s textom (podpora čitateľských zručností žiaka). Žiaci sa oboznámili s tvorbou spisovateľky Gabriely Futovej, ktorá je žiakom známa aj zo školských učebníc. Téma podujatia niesla názov jej knihy - Brata musíš poslúchať.

  Potom žiaci navštívili tiež Dom ľubovnianskeho mešťana v Starej Ľubovni a Galériu v Provinčnom dome, kde si pozreli výstavu obrazov od maliara Vladimíra Šipoša.

 • 13. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • Do galérie Karneval 2018 boli pridané fotografie.

  Buenos Dias, amigos! Na fašiangos karnevalos pricestovalis zahraničnos hosťos Chosé Garsia z Mexikos! A povedalis: "Tu napadalos mučo snehos. U nás mučo pieskos, oblekos pončos i sombreros a prišlos z ďalekos!" I mučača i mučačos sa zabavalos i potancovalos na ľudovkaris pesničkos.. :)